pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Odvzem vozniškega izpita v tujini

Odvzem vozniškega izpita v tujini

Civilno pravo |

VPRAŠANJE

Zanima me, ali mi lahko v tujini odvzamejo vozniško dovoljenje, če storim prekršek.


ODGOVOR

Spoštovani!

Odvzem vozniškega dovoljena je sankcija, ki jo ureja vsakokrat veljavna prekrškovna zakonodaja posamične države, ki pa se med državami samimi razlikuje. Na splošno velja, da država ne more razveljaviti dokumentov, ki jih je izdala druga država, lahko p,a prepove njihovo uporabo na svojem ozemlju. 

Sosednje države imajo za kaznovanje hujših prometnih prekrškov sisteme podobne našemu. Nekatere poznajo sistem kazenskih toč, druge beležijo prekrške v register. V Avstriji npr. se hujši prekrški, ki jih stori tujec, zanj vpišejo v register in ob treh hujših prekrških se prekrškarju izreče prepoved vožnje. V Italijo takšne sankcije ni, poznajo pa ukrep začasnega zasega vozila, če prekrškar na mestu samem ne plača globe ali vsaj varščine, ki je enaka znesku najnižje kazni. V primeru zasega se plača zaplemba vozila, ki ga vrnejo, ko je plačana globa ali varščina. V kolikor gre za prekršek, ugotovljen s radarjem, pa prekrškar oz. lastnik vozila na dom dobi plačilni nalog. Na Hrvaškem velja podobna ureditev kot pri nas in se prekrškarju izrečejo kazenske točke ter prepoved vožnje, kar velja tudi za Madžarsko. Dodajmo še, se v Nemčiji podatki o prekrških tako domačinov, kot tujcev zbirajo v prometnem centralnem registru in  ko ima določen voznik zbranih 18 kazenskih točk, zanj sledi prepoved vožnje. Vse navedene države ukrep prepovedi vožnje lahko izrečejo le za dobo od enega do dvanajstih mesecev, točke, pridobljene v tujini pa se v slovensko evidenco kazenskih točk ne vpišejo.