pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Zastaranje računa in terjatev

Zastaranje računa in terjatev

Civilno pravo |

VPRAŠANJE

Spoštovani, prejel sem sklep o izvršbi za plačilo televizije, telefona in interneta. Gre se za račun, ki naj bi bil neplačan še od lani. Zanima me, ali ni tako, da po enem letu to zastara?


ODGOVOR

Spoštovani!

 

Za terjatve radijske in televizijske postaje za sprejem programov, terjatve iz naslova telefonskih storitev  za uporabo telefonov in poštnih predalov, kot tudi druge njihove terjatve, ki se plačujejo v trimesečnih ali krajših rokih ter  terjatve za storitve zagotavljanja dostopa do medmrežja, storitve zagotavljanja uporabe elektronske pošte in elektronskih poštnih predalov, za storitve vzdrževanja spletnih strani in za storitve, povezane z dostopom do kabelskih in satelitskih radijskih in televizijskih programov, ki se plačujejo v trimesečnih ali krajših rokih, res velja enoletni zastaralni rok. Vendar pa zastaralni rok začne teči šele po poteku leta, v katerem je terjatev dospela v plačilo. Če jei torej v vašem primeru zadevni račun valutiran na dan iz preteklega leta, je zastaralni rok pričel teči z začetkom tekočega leta in se izteče s koncem tekočega leta. Vendar pa, ker je upnik me tekom zastaralnega roka vložil predlog za izvršbo, je to njegovo dejanje tek zastaralnega roka pretrgalo.

 

Lp,

Boris