pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Ali etažnemu lastniku pripada parking

Ali etažnemu lastniku pripada parking

Civilno pravo |

VPRAŠANJE

Sem etažni lastnik v večstanovanjski stavbi. Zanima me, ali mi kot etažnemu lastniku pripada tudi določen del dvorišča stavbe. Rad bi, da bi imel na dvorišču zase rezerviran parkirni prostor.


ODGOVOR

Spoštovani!

V kolikor se dvorišče nahaja oz. je del parcele na katerem leži etažirana stavba in se kot takšno uporablja kot njen funkcionalni del, to dvorišče predstavlja skupni del stavbe in je v solastnini vseh etažnih lastnikov. Skupni deli stavbe so namreč deli stavbe, namenjeni skupni rabi etažnih lastnikov, ter zemljišče, na katerem stavba stoji.

Solastnina vseh etažnih lastnikov na skupnih delih je neločljivo povezana z lastnino na posameznem delu in se ji ni mogoče odpovedati. Prodaja oz. odtujitev zgolj skupnega dela oz. solastniškega deleža na skupnem delu, brez hkratne odtujitve posebnega dela etažirane stavbe, tako ni mogoča, nihče od solastnikov pa tudi ne more zahtevati delitve solastnine na skupnih delih (kar bi pri običajni solastnini lahko).

Razen, če ni dogovorjeno drugače, se solastniški delež vsakega etažnega lastnika na skupnih delih določi ob upoštevanju uporabne vrednosti posameznega dela v etažni lastnini v razmerju do skupne uporabne vrednosti nepremičnine (v praksi je to največkrat kar po kvadraturi). V kolikor vaš solastniški delež dosega zadostno višino in bi, teoretično gledano, sorazmerno po kvadraturi v naravi lahko ta prestavljal zadostno površino dvorišča za vaš parkirni prostor, se z ostalimi solastniki enostavno dogovorite glede načina uporabe dvorišča. Tako bi bil vsak od solastnikov upravičen do posesti točno določenega dela dvorišča. Še bolje pa bi bilo takšno delitev posesti dvorišča urediti v pogodbi o medsebojnih razmerjih. Delitev bi potem veljala tudi za vse naslednje lastnike posameznih delov oz. stanovanj za primer, če bi te sedanju etažni lastniki npr. prodali, podarili ipd..