pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 22.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Razlika med sodno in izvensodno poravnavo

Razlika med sodno in izvensodno poravnavo

Civilno pravo |

VPRAŠANJE

Sem v dveh sodnih sporih zoper soseda. Pri prvem je postopek še v začetni fazi, imeli pa smo že narok. Sosed je predlagal, da se postavi sodni izvedenec, kar bo verjetno postopek še precej podražilo, drugi postopek pa je že končan na prvi stopnji, je pa še možnost pritožbe. Sosed predlaga, da se izvensodno poravnamo. Zanima pa me, kakšna bi bila razlika, če se namesto izvensodne poravnave sklenemo sodno poravnavo.


ODGOVOR

Spoštovani!

Razlika med sodno in izvensodno poravnavo je v tem, da zapisnik sodne poravnave predstavlja izvršilni naslov, na podlagi katerega je mogoča neposredna izvršba. Za izvršitev oz. dosego tistega, kar bi sklenili v poravnavi tako ne bi bilo potrebno predhodno vložiti tožbe. Nasprotno pa bi v primeru izvensodne poravnave, za njeno implementacijo v praksi v primeru izostanka upoštevanja v poravnavi dogovorjenega s strani nasprotne stranke, lahko njeno izvršitev dosegli šele po izpeljavi rednega sodnega postopka, v katerem bi se ugotovil obstoj izvensodne poravnave, pravice in dolžnosti obeh strank ter izostanek dolžnostnega ravnanja. Pri izvensodni poravnavi gre namreč za pogodbo (dogovor), s katero stranki dogovorita kak bosta razrešili nastali spor (ali več teh) in je zato njena uveljavitev, za primer kršitve, mogoča le po poti, ki velja tudi za vse druge pogodbe.   

Razlika med sodno in izvensodno poravnavo pa je tudi ta, da v primeru slednje ni mogoče terjati povrnitve 2/3 plačane sodne takse.

V vašem primeru bi vam zato svetovali sklenitev sodne poravnave, saj si boste s tem pridobili izvršilni naslov in tako hitreje prišli do njene uresničitve v primeru potrebe po prisilni izvedbi dogovorjenega, prav tako pa bi verjetno bil sodni način poravnave v večjem interesu od izvensodnega tudi za nasprotno stranko, saj bo lahko v primeru sodne poravnave zahtevala povrnitev 2/3 plačane sodne takse.