pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Sodišče je napačno določilo višino obresti

Sodišče je napačno določilo višino obresti

Civilno pravo |

VPRAŠANJE

Na prvi stopnji sem v pravdi, ki se je vlekla več kot dve leti izgubil. Na drugi stopnji sem nato zadevo dobil, je pa sodišče napačno določilo višino obresti od stroškov, ki mi jih mora povrniti nasprotna stranka.  Štelo je, da zamudne obresti začnejo teči šele od dneva izdaje drugostopenjske sodbe. Menim, da bi se obresti morale šteti že od prvostopenjske sodbe. Ali imam prav?


ODGOVOR

Glede teka zamudnih obresti od pravdnih stroškov sodna praksa nikoli ni bila povsem enotna. Praksa predvsem ni enotna glede vprašanja, ali je treba stroške v primeru spremembe sodne odločbe odmeriti skupaj za ves postopek ali ločeno. V velikem številu primerov je do sedaj sodišče obresti od stroškov priznalo od dneva izdaje prvostopenjske sodbe, vendar ne glede na to ni mogoče zaključiti, da bi bila sporna odločitev sodišča v vašem primeru v očitnem nasprotju z utečeno sodno prakso, saj ne gre za osamljen primer (prim. odločbe II Ips 413/2003 z dne 25.11.2004, II Ips 441/2004 z dne 26.1.2006, II Ips 314/2004 z dne 12.10.2005, II Ips 309/2000 z dne 13.12.2000, II Ips 110/99 z dne 11.11.1999). V novejšem času se celo bolj uveljavlja praksa, po kateri se zamudne obresti priznavajo šele od poteka paricijskega (t.j. izpolnitvenega ) roka dalje, kot je tudi odločilo sodišče v vašem primeru.