pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Problemi z najemnikom

Problemi z najemnikom

Civilno pravo |

VPRAŠANJE

V hiši s tremi stanovanji najemnik večkrat dnevno kadi marihuano. Zraven živita še novorojenček in mama. Smrad se je širil po okolici. Po pritožbi lastnici stanovanja, se kadi notri. Zdaj je težava še večja, saj preko prezračevalnih sistemov (kuh. napa..). Opozorila ne zaležejo, ali jih lahko prijavimo socialnemu skrbstvu, policiji, upravniku? Kakšni so postopki?


ODGOVOR

Problem, ki ga opisujete, je resnici na ljubo – težko rešljiv. Namreč, najemno pogodbo je sicer mogoče odpovedati tudi iz razloga hujših kršitev, med katere se šteje tudi raba stanovanja, na način, ki onemogoča mirno sobivanje sosedov. Vendar pa jo lahko odpove le lastnik oziroma v vašem primeru lastnica stanovanja.

Po drugi strani imate pravico do ustrezne zaščite tudi preko državnih institucij, kot je Policija in nenazadnje tudi Centri za socialno skrbstvo. Težava, ki jo vidim, je v vašem dokazovanju zatrjevanega uživanja prepovedih drog. V tem trenutku gre zgolj za vašo besedo, zatrjevanje, s katero obremenjujete soseda. Za sprovedbo postopkov pa so potrebni trdni dokazi. Kot sami verjetno veste je stanovanje nedotakljivo. Vanj lahko organi pregona vstopajo le na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika ali v primerih, ko imetnik stanovanja to želi, če kdo kliče na pomoč, če je treba, da se prime storilec kaznivega dejanja, ali če je to potrebno za varnost ljudi in premoženja.

Za povrh vsega samo uživanje prepovedanih drog ni kaznivo dejanje. Šele preprodaja in omogočanje uživanja drugim osebam, se obravnava kot kaznivo dejanje. Predlagam, da se s svojo težavo obrnete na krajevno pristojno policijsko postajo, kjer bodo vašo prijavo sprejeli ter se odločili o nadaljnjem ukrepanju.