pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Hipotekarni kredit

Hipotekarni kredit

Civilno pravo |

VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

pri banki sem najela kredit in ga zavarovala z hipoteko. Lastnik nepremičnine nisem jaz ampak moj mož, tast in svak. Vsi trije so se s takim zavarovanjem tudi strinjali. Dobljen denar je bil namenjen za obnovo njihove hiše, katera je tudi predmet zavarovanja. Dogovorili smo se, da del anuitete plačuje moj mož, del pa svak. Zdaj pa me zanima, ali je mogoče to potrditi tudi pisno, s sestavo kakšne pogodbe, v kateri bi se točno določilo, kolikšen odstotek mesečne obveznosti kdo plačuje in koliko časa? Nosilec kredita sej jaz zato, ker je moj mesečni dohodek dosegal željeno višino katera je bila predpisana za najejm tako visokega kredita!Zdaj pa me zanima, ali je mogoče to potrditi tudi pisno, s sestavo kakšne pogodbe, v kateri bi se točno določilo, kolikšen odstotek mesečne obveznosti kdo plačuje in koliko časa?

Za odgovor se vam zahvaljujem, lep pozdrav!

Karmen Hengelman


ODGOVOR

Na podlagi tega, kar ste navedli v vašem vprašanju, vam seveda vsekakor svetujemo, da vaša interna razmerja ustrezno uredite z ustreznim dogovorom. Glede na to, da ste celoten kredit vzeli le vi (kljub temu, da bosta obroke plačevala tudi vaš mož in svak) in glede na to, da se je kredit zavaroval z nepremičnino, katera ni vaša, bosta verjetno mož in svak zainteresirana za sklenitev dogovora, saj bi v primeru neplačevanja obrokov banka lahko nepremičnino v končni fazi zasegla in jo prodala. Navedeno pa seveda ne bi bilo v interesu zastaviteljev.

Z dogovorom torej natančno navedite, da ste sklenili sporazum o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini, da znaša dolg xx, da je končni rok vračila dne xxx, da znaša višina obroka xxx.

Nato navedite, da se zastavitelja izrecno strinjata s tem, da bosta mesečno nakazovala na vaš račun (ali kako drugače) določen znesek, do poplačila celotnega kredita…