pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Zahteva za sodno varstvo

Zahteva za sodno varstvo

Civilno pravo |

VPRAŠANJE

Zahteva za sodno varstvo za izrečeno globo, ker je storila prekršek, motenje miru in nočnega počitka z akustično napravo brez zaslišanja se zavrne. Gre za dejanje 12 mesec 2006 organizirano in prijavljeno praznovanje v prostorih v last štud, domov, prisoten varnostnik naglušen. Sosedi pokličejo policijo, praznovanje prekinjeno, naslednji dan prostor počiščen, zlaman stol nadomeščen z novim. Izrečena globa cca 700 Eur. Gre za študentko brez štipendije iz enoroditeljske družine, poleg še dva otroka, dijak in zaposlen.

Zoper sodbo ni pritožbe, sprašujem kakšne so možnosti za znižanje ali spremembo višine globe glede na gmotni stanje storilke.

Vnaprej ,lepa hvala za pomoč!


ODGOVOR

Zoper sodbo je v redkih primerih mogoče vložiti le izredno pravno sredstvo, to je zahtevo za varstvo zakonitosti. Zahtevo za varstvo zakonitosti vloži državni tožilec po uradni dolžnosti oz. na predlog. V konkretnem primeru pa vam ostane predvsem možnost, predlagati, da se plačilo globe nadomesti z opravo določene naloge (oz. določenih nalog) v splošno korist ali korist lokalne samoupravne skupnosti. Obseg nalog določi sodišče v trajanju od 40-400 ur.