pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Pravice in dolžnosti, če smo porok

Podpisala sem poroštvo na sosedovi najemni pogodbi. Kakšne so moje pravice, če sosed ne bo plačeval najemnine in ali se lahko kako rešim poroštva?  ..
Prevzem solastništva v podjetju

Mož je solastnik podjetja v višini 75 %. Drugi solastnik je podjetje samo. Rada bi prevzela od moža 40% delež. Zanima me, ali ga moram odkupit, ali je dovolj, da mi tak delež podari z darilno pogodbo. ..
Na nepričnimi v primeru solastništva uredite etažno lastništvo

Sinu, ki se je poročil, bi rad uredil stanovanje v delu hiše, v katerem že sedaj biva z družino. On je že solastnik hiše, druga solastnika pa sva midva z ženo. Kaj moram storiti, da se to pravno uredi?   ..
Vnuki dediči

Vnuki dediči


31.08.2021

Z pokojnim možem sva imela dva otroka. Eden od njiju je pred nekaj dnevi umrl in je imel tudi ženo in dva otroka, za možem pa še ni bila niti razpisana zapuščinska obravnava. Zanima me, ali bosta ta dva najina vnuka tudi dedovala po mojem možu.  ..
Ponovna cenitev hiše, ki jo renovirate

Spoštovani! Od očeta sem dobil podarjeno hišo, v katero sem kasneje tudi sam veliko vložil. Sedaj, po očetovi smrti brat zahteva, da se podarjena mi hiša všteje v moj dedni delež. Načeloma nimam nič proti temu, a je bila hiša, ko mi je bila podarjena, vredna veliko manj, saj sem jo kasneje sam renoviral. Brat pa bi zdaj rad, da se mi všteje v dedni delež zdajšnja vrednost hiše (vključno z mojimi dograditvami). Kaj naj naredim. ..
Nepremičnina je vredna bistveno več kot je ocenil GURS

Vložiti nameravam tožbo zoper brata glede nepremičnine. Vprašljiva je vrednost nepremičnine. Nepremična je vredna bistveno več, kot je to ocenjeno po GURS. Imam že izdelano cenitveno poročilo. Ali se lahko v tožbi sklicujem na ceno, kot jo je ocenil cenilec, ali bo sodišče ocenilo vrednost nepremičnine po GURS? ..
Prekinitev pogodbe za nedoločen čas

Rada bi prekinila pogodbo o zaposlitvi, ki jo imam z delodajalcem sklenjeno za nedoločen čas. Zanima me kako naj odpovem pogodbo -- da enostavno delodajalcu napišem, da dajem odpoved, ali pa, da mu dam predlog za odpoved delovnega razmerja in da se skupaj dogovoriva kdaj bi mi delovno razmerje prenehalo.   ..
Sem v postopku izvršbe

Sem v postopku izvršbe. Izvršbo imam na TRR. Ko sem prejel avtorski honorar. mi je bil ta v celoti odtegnjen, tako, da je moj TRR prazen. Ali upnik lahko to naredi? Ali ne obstaja neka vsota, ki mora v vsakem primeru ostati na računu? ..
Delo na domu

Delo na domu


31.08.2021

Pozdravljeni. Z delavko sva se dogovorila za delo na domu. Zanima me, kaj točno mora biti dogovorjeno v pogodbi.   ..
Solasnikova dejanja so sporna

Želim prodati svoj solastniški del hiše v kateri naša družina živi skupaj s solastnikovo (v sosedstvu). Vsakič. ko imam ogled nepremičnine s potencialnimi kupci, mi sosed (solastnik) nagaja, tako, da mi npr. zaparkira garažo, povzroča neznosen hrup, vstopa v naš del hiše ipd.. Onemogoča mi prodajo. Je to dovoljeno? ..
Smo ob prepisu stanovanja dolžni skrbeti za svojca

Teta bi mi želela prepisati stanovanje v zameno, da bi skrbela zanjo. Zanima me ali bi po prepisu bila dolžna skrbeti zanjo oziroma kako lahko to urediva in kateri dokumenti so za to potrebni. Ali bi bilo potrebno plačati kakšen davek? ..
Dedovanje kmetijskega zemljišča

Pozdravljeni, zanima me v katerih primerih se lahko deli kmetijsko zemljišče. Sam, bom od očeta pridobil zaščiteno kmetijo, katere del pa je tudi travnik, za katerega se zanima moj brat. Ali se travnik lahko podeli bratu, ostalo pa meni?  ..
Prijava družinskega člana na delovno mesto

Pozdravljeni, rad bi pomagal pri delu v podjetju kot družinski član v obliki kratkotrajnega dela, pa me zanima, ali je potrebno pri kratkotrajnem delu tudi plačati kakšen socialnovarstveni prispevek in ali je kratkotrajno delo potrebni kje prijaviti. Hvala za odgovor. ..
Povrnitev stroškov prevoza na novo delovno mesto

Pred meseci me je delodajalec premestil iz mojega dotedanjega delovnega mesta na drug kraj dela, ki je od dotedanjega oddaljen več kot sedem kilometrov. Stroškov prevoza na novo delovno mesto mi ne pokriva oz. mi jih plačuje le do starega delovnega mesta. Ali lahko zahtevam povrnitev celotnih stroškov prevoza na delo? ..
Zapuščina za kmetijsko zemljišče

Stric, s katerim sva bila v dobrih odnosih mi je zapustil kmetijo. Tudin sam se namreč ukvarjam s kmetijstvom in je želel, da nadaljujem in poskrbim tudi za njegovo kmetijo po njegovi smrti. Gre za sosednjo manjšo zaščiteno kmetijo. Problem pa je, ker s kmetovanjem ne ustvarim dovolj prihodka, da bi plačal davek na podedovano kmetijo. Kaj naj storim? Rad bi spoštoval stričevo željo. ..