pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 22.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Ali lahko z oporoko začasno razdedinim otroka

Pozdravljeni. Ali je možno začasno izločiti svoja otroka kot nujna dediča od nujnega dedovanja podjetja in hiše. Mož je lastnik d.o.o.-ja, imava pa tudi skupno hišo. Želiva, da v primeru, ko prvi umre, da deduje izključno drugi, ko umreva oba, pa naj šele po tem dedujeta otroka. Ali lahko z oporoko začasno razdedinim otroka, do smrti naju obeh z možem? ..
Kdo je odgovoren za poškodbo avtomobila na delovnem mestu

Z viličarjem sem pri delu poškodoval avto, parkiran ob cesti na dvorišču tovarne. Ali sem odgovoren za to?   ..
Kreditna pogodba in porok

Brat je najel kredit, jaz pa sem šel za poroka. Problem je, ker mi kreditna pogodba, na kateri se jaz tudi naveden kot porok, po podpisu ni bila izročena. Ali je to prav?Kred ..
Pravice in dolžnosti, če smo porok

Podpisala sem poroštvo na sosedovi najemni pogodbi. Kakšne so moje pravice, če sosed ne bo plačeval najemnine in ali se lahko kako rešim poroštva?  ..
Prevzem solastništva v podjetju

Mož je solastnik podjetja v višini 75 %. Drugi solastnik je podjetje samo. Rada bi prevzela od moža 40% delež. Zanima me, ali ga moram odkupit, ali je dovolj, da mi tak delež podari z darilno pogodbo. ..
Na nepričnimi v primeru solastništva uredite etažno lastništvo

Sinu, ki se je poročil, bi rad uredil stanovanje v delu hiše, v katerem že sedaj biva z družino. On je že solastnik hiše, druga solastnika pa sva midva z ženo. Kaj moram storiti, da se to pravno uredi?   ..
Vnuki dediči

Vnuki dediči


31.08.2021

Z pokojnim možem sva imela dva otroka. Eden od njiju je pred nekaj dnevi umrl in je imel tudi ženo in dva otroka, za možem pa še ni bila niti razpisana zapuščinska obravnava. Zanima me, ali bosta ta dva najina vnuka tudi dedovala po mojem možu.  ..
Ponovna cenitev hiše, ki jo renovirate

Spoštovani! Od očeta sem dobil podarjeno hišo, v katero sem kasneje tudi sam veliko vložil. Sedaj, po očetovi smrti brat zahteva, da se podarjena mi hiša všteje v moj dedni delež. Načeloma nimam nič proti temu, a je bila hiša, ko mi je bila podarjena, vredna veliko manj, saj sem jo kasneje sam renoviral. Brat pa bi zdaj rad, da se mi všteje v dedni delež zdajšnja vrednost hiše (vključno z mojimi dograditvami). Kaj naj naredim. ..
Nepremičnina je vredna bistveno več kot je ocenil GURS

Vložiti nameravam tožbo zoper brata glede nepremičnine. Vprašljiva je vrednost nepremičnine. Nepremična je vredna bistveno več, kot je to ocenjeno po GURS. Imam že izdelano cenitveno poročilo. Ali se lahko v tožbi sklicujem na ceno, kot jo je ocenil cenilec, ali bo sodišče ocenilo vrednost nepremičnine po GURS? ..
Prekinitev pogodbe za nedoločen čas

Rada bi prekinila pogodbo o zaposlitvi, ki jo imam z delodajalcem sklenjeno za nedoločen čas. Zanima me kako naj odpovem pogodbo -- da enostavno delodajalcu napišem, da dajem odpoved, ali pa, da mu dam predlog za odpoved delovnega razmerja in da se skupaj dogovoriva kdaj bi mi delovno razmerje prenehalo.   ..
Sem v postopku izvržbe

Sem v postopku izvršbe. Izvršbo imam na TRR. Ko sem prejel avtorski honorar. mi je bil ta v celoti odtegnjen, tako, da je moj TRR prazen. Ali upnik lahko to naredi? Ali ne obstaja neka vsota, ki mora v vsakem primeru ostati na računu? ..
Delo na domu

Delo na domu


31.08.2021

Pozdravljeni. Z delavko sva se dogovorila za delo na domu. Zanima me, kaj točno mora biti dogovorjeno v pogodbi.   ..
Solasnikova dejanja so sporna

Želim prodati svoj solastniški del hiše v kateri naša družina živi skupaj s solastnikovo (v sosedstvu). Vsakič. ko imam ogled nepremičnine s potencialnimi kupci, mi sosed (solastnik) nagaja, tako, da mi npr. zaparkira garažo, povzroča neznosen hrup, vstopa v naš del hiše ipd.. Onemogoča mi prodajo. Je to dovoljeno? ..
Smo ob prepisu stanovanja dolžni skrbeti za svojca

Teta bi mi želela prepisati stanovanje v zameno, da bi skrbela zanjo. Zanima me ali bi po prepisu bila dolžna skrbeti zanjo oziroma kako lahko to urediva in kateri dokumenti so za to potrebni. Ali bi bilo potrebno plačati kakšen davek? ..
Dedovanje kmetijskega zemljišča

Pozdravljeni, zanima me v katerih primerih se lahko deli kmetijsko zemljišče. Sam, bom od očeta pridobil zaščiteno kmetijo, katere del pa je tudi travnik, za katerega se zanima moj brat. Ali se travnik lahko podeli bratu, ostalo pa meni?  ..