POKLIČITE 090 3213

in izberite področje svetovanja:
1 za Pravni nasvet, 2 za Davčni nasvet, 3 za Detektivski nasvet
Vsak dan od 07.00 do 22.00 ure
2,16 €/min za klice iz omrežja Amis. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

 • in izberite področje svetovanja:
  • 1 za Pravni nasvet

  • 2 za Davčni nasvet

  • 3 za Detektivski nasvet


 • 95% klicev rešimo takoj
 • večina klicev traja manj kot 3 minute
 • anonimnost zagotovljena
 • 100 % strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Gradbeno pravo

Postopki za pridobitev gradbenih, okoljevarstvenih, vodnih in drugih dovoljenj, ter potrebni priključki in soglasja zanje

Cena za izdajo energetske izkaznice
Prodajamo hišo (cca. 200 m2). Pred prodajo smo želeli urediti glede energetske izkaznice. Pri nekem pooblaščenem izdajatelju smo naročili izdelavo izkaznice. Čakali smo jo precej dolgo, ko pa smo jo le dobili, je izdajatelj zaračunal 650 EUR stroškov. To se nam zdi preveč. Ali obstajajo predpisane cene za izdelavo energetske izkaznice? ..

Gradbeno dovoljenje za vežo
Z možem si želiva stanovanjski hiši dodati vežo (cca. 15m2). Zanima me, ali je za to potrebno gradbeno dovoljenje. ..
0 komentarji
Lahko prodamo nepremičnino brez energetske izkaznice?
Investitor od katerega kupujemo stanovanje pravi, da nam, ker za stanovanje še ni pridobil veljavnega uporabnega dovoljenja, ni dolžan izdati energetske izkaznice. Ali to drži? ..
0 komentarji
Vpogled v spis zemljišča
Pozdravljeni! Kupil sem zemljišče, ki je sosednje zemljišče od zemljišča, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Za izdajo gradbenega dovoljenja je prodajalec sosedu podal soglasje za gradnjo. Izdano je bilo gradbeno dovoljenje z navedbo, da mora sosed z gradnjo začeti v določenem roku. Z gradnjo kljub poteku roka še ni pričel. Ker me zanima, ali je sosed zahteval kakšno podaljšanje gradbenega dovoljenja, bi rad vpogledal v spis. Ali imam to pravico? ..
0 komentarji
Zamenjava ogrevanja v večstanovanjskem bloku
V večstanovanjskem bloku bi radi zamenjali način ogrevanja, in sicer bi prešli z ogrevanja na kurilno olje na ogrevanje z zemeljskim plinom. Zamenjati bi morali zato peč v kurilnici in do bloka zgraditi priključek s plinovodnega omrežja. Zanima me, če za takšen poseg potrebujemo gradbeno dovoljenje? ..
0 komentarji
Vodno dovoljenje ARSO in dostop do pitne vode
Na stavbnem zemljišču nameravam zgraditi hišo, vendar na tem zemljišču ni javnega vodovoda. V bližini tega stavbenega zemljišča pa je izvir pitne vode, iz katerega bi lahko oskrboval hišo s pitno vodo in ji tako zagotovil minimalno komunalno opremljenost. Moj projektant pa mi je rekel, da bi moral v tem primeru pridobiti vodno dovoljenje s strani ARSO in da je vodno dovoljenje pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Pridobivanje vodnega dovoljenja pa je dolgotrajno in drago, zato me zanima..
0 komentarji
Fekalne vode speljane v čistilno napravo (MKČN)
Zgraditi nameravam enostanovanjsko hišo, ki bo imela fekalne vode speljane v malo komunalno čistilno napravo (MKČN). Slednja se bo zgradila ob hiši. Zanima me, ali je potrebno k PGD za enostanovanjsko hišo priložiti tudi strokovno oceno za MKČN? ..
0 komentarji
Gradnja garaže in gradbeno dovoljenje
Ob stanovanjski hiši bi rad zgradil garažo. Zanima me, če moram pridobiti za takšno gradnjo gradbeno dovoljenje in načrte. ..
0 komentarji
Vodno soglasje za gradnjo elektro priključka?
Zanima me, če moramo za gradnjo elektro-priključka, ki bo vpet na mostno konstrukcijo čez potok, pridobiti vodno soglasje? ..
0 komentarji
Sončni kolektorji in gradbeno dovoljenje
Na poslovni objekt bi rad montiral sončne kolektorje za proizvodnjo električne energije z nazivno močjo 100 kW, zato me zanima, če moram za to pridobiti gradbeno dovoljenje? ..
0 komentarji